Wolke klein
Sonne klein
Adele klein
Apollon klein
Arya Margarite klein
Arya
Blattwerk klein
Drahtglas klein
Ecken-Rahmen klein
Feuerblume klein
Jungle klein
Klecks klein
Kringel klein
Lampion klein
Mandara klein
Margarite klein
Meuer klein
Mphnblume klein
new art klein
new art one klein
Nova klein
Pusteblume klein
Ringelbluma klein
Streifen Kreiuse klein
Valaria klein
Phantasia klein
Selene

Adele

Linien+Dune

Mandara

Rand- und Eckendesign

Margarite

Drahtlinien

Arya

Lampion

new art one

Alanna

Feuerblume

Valaria

Streifen klein

Jungle

Arya Margarite

Oriole und Olanda

new art

Wolken

Sonne

Apollon

Arela

Klecks und Pfauauge

Nova

Ringelblume

Karree

Aldon

Mohnblume

Selene

Pusteblume

Celestin

Laubblatt

Calen

Arela-button

 The new GLASDESIGN - 2020